ورزش های اصلاحی​

پس از  جراحی های ارتوپدی یکسری حرکات و یا تمرین اصلاحی ( ورزش های اصلاحی ) وجود دارد که به  پرکردن شکاف بین فواصل جلسات فیزیوتراپی  و همچنین افزایش سرعت روند بهبودی بیمار و رسیدن به کارکرد اولیه اندام مذکور بسیار کمک می کند .
البته لازم به ذکراست که مجموعه ورزش های اصلاحی نیز وجود دارد که جهت تاثیرات مخربی که فعالیت های روزانه بر بدن دارند استفاده می شود که به اختصار در زیر شرح داده شدند.

ورزش های اصلاحی

کشش فلکسور لگن: روی یک زانو ،زانو بزنید و پای دیگر را جلوی خود قرار دهید. به جلو خم شوید تا زمانی که احساس کشیدگی در لگن خود کنید. این کشش می تواند به کاهش درد کمر و بهبود تحرک لگن کمک کند.

ورزش اصلاحی کشش همسترینگ: روی زمین بنشینید و پاهای خود را صاف در مقابل خود قرار دهید. به جلو دراز کنید و سعی کنید انگشتان پا را لمس کنید. این کشش می تواند به کاهش درد کمر و بهبود انعطاف پذیری همسترینگ کمک کند.

کشش ساق پا: رو به دیوار بایستید و دستان خود را روی دیوار در ارتفاع شانه قرار دهید. با یک پا به عقب برگردید و پاشنه خود را به زمین فشار دهید. این کشش می تواند به کاهش سفتی ساق پا و بهبود تحرک مچ پا کمک کند.

ورزش

نیاز به رزرو نوبت و مشاوره بیشتر دارید؟

با ما تماس بگیرید

کشش چهارگانه: بایستید و پاها را به اندازه عرض باسن باز کنید. یک زانو را خم کنید و پاشنه پای خود را به سمت باسن بیاورید. با یک دست مچ پای خود را نگه دارید و دست دیگر خود را برای حفظ تعادل روی دیوار نگه دارید. این کشش می تواند به کاهش درد زانو و بهبود انعطاف پذیری چهار زانو کمک کند.

فشار دادن تیغه شانه: بنشینید یا بایستید و بازوهای خود را در پهلو قرار دهید. تیغه های شانه خود را به هم فشار دهید و به مدت 5 ثانیه نگه دارید. این حرکت می تواند به کاهش درد بالای کمر و بهبود وضعیت بدن کمک کند.

چانه: با وضعیت مناسب بنشینید یا بایستید. به آرامی چانه خود را به سمت قفسه سینه خود بکشید بدون اینکه سر خود را به جلو خم کنید ۵ ثانیه نگه دارید. این حرکت می تواند به کاهش درد گردن و بهبود وضعیت بدن کمک کند.

ورزش

فرشته های دیواری: با پشت به دیوار و دست ها در ارتفاع شانه بایستید. بازوهای خود را به آرامی بالا و پایین بیاورید در حالی که آنها را در تماس با دیوار نگه دارید. این حرکت می تواند به کاهش درد بالای کمر و بهبود وضعیت بدن کمک کند.

پل گلوت: به پشت دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید و پاها را صاف روی زمین بگذارید. در حالی که باسن خود را فشار می دهید، باسن خود را به سمت سقف بلند کنید. این حرکت می تواند به کاهش درد کمر و تقویت عضلات سرینی 2 کمک کند.

پلانک: در حالت فشاری شروع کنید اما به جای اینکه خود را روی زمین پایین بیاورید، خود را در یک خط مستقیم از سر تا پاشنه بالا نگه دارید. این حرکت می تواند به تقویت عضلات مرکزی از جمله عضلات شکم، مایل و کمر کمک کند.

سگ پرنده: از چهار دست و پا شروع کنید و دستان خود را زیر شانه ها و زانوها را زیر باسن خود قرار دهید. یک دست را در مقابل خود دراز کنید در حالی که پای مخالف را در پشت خود دراز کنید. 5 ثانیه نگه دارید و از طرف دیگر تکرار کنید. این حرکت می تواند به تقویت عضلات مرکزی از جمله عضلات شکم، مایل و پایین کمر کمک کند.

ورزش های اصلاحی | خدمات ما