پـــا

هفت استخوان مچ پارا می سازند: استخوان قاپ، استخوان پاشنه، استخوان ناویکولار، استخوان مکعبی و سه استخوان میخی شکل.
استخوان قاپ نامنظم و کوتاه ست که در زیر درشت نی قرار داره.سطح فوقانی این استخوان در قسمت مفصل، قرقره نام داره که با سطح مفصلی مشابه از استخوان نازک نی و درشت نی مفصل مچ پارو تشکیل میده.
استخوان پاشنه بزرگترین استخوان مچ پاست و در زیر قاپ و عقب سایر استخوان های مچ پا قرار داره.
استخوان پاشنه در جلو با استخوان مکعبی مفصل میشه.زائده ای در سطح داخلی استخوان وجود داره که از استخوان قاپ حمایت می کنه.
این استخوان در تحمل وزن نقش داره.
استخوان های کف پا از دسته استخوان های دراز هستن که با استخوان های مچ و اولین بند انگشتان ما مفصل میشن.
در بیین این استخوان ها هالوکس والگوس که در اثر رشد استخونی غیر طبیعی در سمت داخلی اولین استخوان کف پا اتفاق میفته شایع ست که بیشتر در خانم ها به دلیل استفاده از کفش های نوک تیز و پاشنه دار رخ میده .
این وضعیت باعث درد، تورم شست و سختی در راه رفتن میشه و روش های جراحی مختلفی جهت اصلاح این وضعیت وجود داره.
بندانگشتان پا چهارده تا هستند، به استثنای انگشت شست همگی سه بند دارن.

درصورت شکستگی انگشتان روش درمان:
ثابت سازی آنها از طریق بستن انگشتان با بانداژ یا آتل های انگشت ست.
قوزک داخلی (برای استخوان درشت نی) و قوزک خارجی (برای استخوان نازک نی) در تشکیل مفصل مچ پا نقش دارن.
در شکستگی های قوزک خارجی نیاز به درمان خاصی نداره فقط گچ گیری به مدت سه هفته می تونه درد بیمار و کم کنه.

پا

در شکستگی های قوزک داخلی درمان بصورت جااندازی بسته و گچ گیری ست که در صورتی که ترمیم شکستگی با جااندازی امکان پذیر نباشه یک پیچ درون قوزک میانی قرارداده میشه.

تاندون (نوارانعطاف پذیر و محکم که ماهیچه رو به استخوان وصل می کنه) آشیل که در مچ پا قرار داره، ضخیم ترین و قویترین تاندون این ناحیه هست.
پارگی (کامل یا ناکامل) این تاندون شایع است و بیشتر در اثر تروماها یا ورزش های سنگین، دویدن های ناگهانی و بدون آمادگی رخ میده.
درمان پارگی تاندون آشیل از طریق جراحی ست که باید در سریعترین زمان ممکن انجام بگیره.

پا

نیاز به رزرو نوبت و مشاوره بیشتر دارید؟

با ما تماس بگیرید
پا